Vé tàu Yên Trung - Bồng Sơn

 1. admin

  admin Administrator Thành viên

  Vé tàu Yên Trung - Bồng Sơn

  Từ 28/07/2023
  Khoảng cách: 677km.
  Tần suất: 6 chuyến/ngày.
  Giá vé: Từ 203.000đ đến 1032.000đ
  Ký hiệu:
  ĐH: Máy lạnh.
  K6: Khoang 6 giường.
  K4: Khoang 4 giường.

  T1: Nằm Tầng 1.
  T2: Nằm Tầng 2.
  T3: Nằm Tầng 3.

  Đơn vị: 1000đ. (Giá đánh dấu - : Không có).

  Mã tàu:
  Các loại vé
  Ngồi cứng:
  Ngồi cứng ĐH:
  Ngồi mềm ĐH:
  Nằm K6 T1 ĐH:
  Nằm K6 T2 ĐH:
  Nằm K6 T3 ĐH:
  Nằm K4 T1 ĐH:
  Nằm K4 T2 ĐH:
  Ghế phụ:
  Ngồi tầng 2:
  Thông tin tàu
  Giờ khởi hành:
  Đến nơi lúc:
  Thời gian chạy:
  Tốc độ (km/h):
  Số ga dừng:
  ,,
  TN1
  .
  254
  315
  387
  586
  531
  471
  621
  608
  203
  586
  TN1
  21:32
  13:13
  15:41
  43
  14
  SE9
  .
  677
  750
  1
  1
  1
  1
  1
  1
  542
  1
  SE9
  21:13
  12:56
  15:43
  43
  11
  ,,
  SE9
  .
  677
  750
  832
  973
  940
  850
  1032
  975
  542
  973
  SE9
  21:29
  12:26
  14:57
  45
  11
  ,

Chia sẻ trang