Vé tàu Yên Trung - Biên hòa

 1. admin

  admin Administrator Thành viên

  Vé tàu Yên Trung - Biên Hòa

  Từ Từ 31.01.2020
  Khoảng cách: 1357km.
  Tần suất: 7 chuyến/ngày.
  Giá vé: Từ 401.000đ đến 2512.000đ
  Ký hiệu:
  ĐH: Máy lạnh.
  K6: Khoang 6 giường.
  K4: Khoang 4 giường.

  T1: Nằm Tầng 1.
  T2: Nằm Tầng 2.
  T3: Nằm Tầng 3.

  Đơn vị: 1000đ. (Giá đánh dấu - : Không có).

  Mã tàu:
  Các loại vé
  Ngồi cứng:
  Ngồi cứng ĐH:
  Ngồi mềm ĐH:
  Nằm K6 T1 ĐH:
  Nằm K6 T2 ĐH:
  Nằm K6 T3 ĐH:
  Nằm K4 T1 ĐH:
  Nằm K4 T2 ĐH:
  Ghế phụ:
  Ngồi tầng 2:
  Thông tin tàu
  Giờ khởi hành:
  Đến nơi lúc:
  Thời gian chạy:
  Tốc độ (km/h):
  Số ga dừng:
  SE1
  .
  608
  1738
  1960
  2453
  2363
  2161
  2512
  2459
  1390
  2453
  SE1
  04:22
  05:07
  24:45
  55
  12
  SE5
  .
  606
  1687
  1901
  2349
  2266
  2095
  2415
  2355
  1350
  2349
  SE5
  15:33
  17:57
  26:24
  51
  14
  SE7
  .
  612
  720
  927
  1275
  1159
  1061
  1395
  1289
  490
  1275
  SE7
  12:46
  15:25
  26:39
  51
  [vt

Chia sẻ trang