Vé tàu Yên Bái - Lang Khay

 1. Lê Thị Ngân

  Lê Thị Ngân Thành viên Bạc

  Vé tàu Yên Bái - Lang Khay

  Từ Từ 14.06.2019
  Khoảng cách: 64km.
  Tần suất: 2 chuyến/ngày.
  Giá vé: Từ 24.000đ đến 110.000đ
  Ký hiệu:
  ĐH: Máy lạnh.
  K6: Khoang 6 giường.
  K4: Khoang 4 giường.

  T1: Nằm Tầng 1.
  T2: Nằm Tầng 2.
  T3: Nằm Tầng 3.

  Đơn vị: 1000đ. (Giá đánh dấu - : Không có).

  Mã tàu:
  Các loại vé
  Ngồi cứng:
  Ngồi cứng ĐH:
  Ngồi mềm ĐH:
  Nằm K6 T1 ĐH:
  Nằm K6 T2 ĐH:
  Nằm K6 T3 ĐH:
  Nằm K4 T1 ĐH:
  Nằm K4 T2 ĐH:
  Ghế phụ:
  Ngồi tầng 2:
  Thông tin tàu
  Giờ khởi hành:
  Đến nơi lúc:
  Thời gian chạy:
  Tốc độ (km/h):
  Số ga dừng:
  SP7
  .
  35
  40
  55
  95
  90
  80
  110
  110
  28
  -
  SP7
  00:20
  02:11
  01:51p
  35
  1
  LC1
  .
  30
  40
  50
  85
  80
  70
  90
  90
  24
  85
  LC1
  03:00
  04:54
  01:54
  34
  3
  Xem các tàu chiều về từ Lang Khay đi Yên Bái
  .

Chia sẻ trang