Vé tàu Vinh - Yên Trung

 1. admin

  admin Administrator Thành viên

  Vé tàu Vinh - Yên Trung

  Từ Từ 16.02.2020
  Khoảng cách: 21km.
  Tần suất: 11 chuyến/ngày.
  Giá vé: Từ 10.000đ đến 42.000đ
  Ký hiệu:
  ĐH: Máy lạnh.
  K6: Khoang 6 giường.
  K4: Khoang 4 giường.

  T1: Nằm Tầng 1.
  T2: Nằm Tầng 2.
  T3: Nằm Tầng 3.

  Đơn vị: 1000đ. (Giá đánh dấu - : Không có).

  Mã tàu:
  Các loại vé
  Ngồi cứng:
  Ngồi cứng ĐH:
  Ngồi mềm ĐH:
  Nằm K6 T1 ĐH:
  Nằm K6 T2 ĐH:
  Nằm K6 T3 ĐH:
  Nằm K4 T1 ĐH:
  Nằm K4 T2 ĐH:
  Ghế phụ:
  Ngồi tầng 2:
  Thông tin tàu
  Giờ khởi hành:
  Đến nơi lúc:
  Thời gian chạy:
  Tốc độ (km/h):
  Số ga dừng:
  SE1
  .
  31
  32
  32
  40
  39
  36
  42
  40
  30
  40
  SE1
  03:56
  04:22
  00:26
  48
  1
  SE5
  .
  30
  30
  30
  30
  30
  30
  30
  30
  30
  30
  SE5
  15:07
  15:33
  00:26
  48
  1
  SE7
  .
  30
  30
  30
  30
  30
  30
  30
  30
  30
  30
  SE7
  11:22
  12:46
  01:24
  15
  1
  SE19
  .[/

Chia sẻ trang