Vé tàu Vĩnh Yên - Tiên Kiên

 1. NamLee

  NamLee Member

  Vé tàu Vĩnh Yên - Tiên Kiên

  Từ Từ 14.06.2019
  Khoảng cách: 37km.
  Tần suất: 3 chuyến/ngày.
  Giá vé: Từ 20.000đ đến 55.000đ
  Ký hiệu:
  ĐH: Máy lạnh.
  K6: Khoang 6 giường.
  K4: Khoang 4 giường.

  T1: Nằm Tầng 1.
  T2: Nằm Tầng 2.
  T3: Nằm Tầng 3.

  Đơn vị: 1000đ. (Giá đánh dấu - : Không có).

  Mã tàu:
  Các loại vé
  Ngồi cứng:
  Ngồi cứng ĐH:
  Ngồi mềm ĐH:
  Nằm K6 T1 ĐH:
  Nằm K6 T2 ĐH:
  Nằm K6 T3 ĐH:
  Nằm K4 T1 ĐH:
  Nằm K4 T2 ĐH:
  Ghế phụ:
  Ngồi tầng 2:
  Thông tin tàu
  Giờ khởi hành:
  Đến nơi lúc:
  Thời gian chạy:
  Tốc độ (km/h):
  Số ga dừng:
  LC3
  .
  20
  23
  28
  49
  46
  40
  54
  54
  20
  49
  LC3
  08:00
  09:00
  01:00
  37
  3
  LC1
  .
  20
  25
  30
  50
  45
  40
  55
  55
  20
  50
  LC1
  23:44
  00:44
  01:00
  37
  2
  YB1
  .
  20
  29
  32
  50
  47
  42
  60
  60
  20
  50
  YB1
  07:50
  08:50
  01:00
  37
  3
  .

Chia sẻ trang