Vé tàu Vinh - Bỉm Sơn

  1. Lê Thị Ngân

    Lê Thị Ngân Thành viên Bạc

    Vé tàu Vinh - Bỉm Sơn

    Từ Từ 16.02.2020
    Khoảng cách: 178km.
    Tần suất: 2 chuyến/ngày.
    Giá vé: Từ 71.000đ đến 228.000đ
    Ký hiệu:
    ĐH: Máy lạnh.
    K6: Khoang 6 giường.
    K4: Khoang 4 giường.

    T1: Nằm Tầng 1.
    T2: Nằm Tầng 2.
    T3: Nằm Tầng 3.

    Đơn vị: 1000đ. (Giá đánh dấu - : Không có).

    Mã tàu:
    Các loại vé
    Ngồi cứng:
    Ngồi cứng ĐH:
    Ngồi mềm ĐH:
    Nằm K6 T1 ĐH:
    Nằm K6 T2 ĐH:
    Nằm K6 T3 ĐH:
    Nằm K4 T1 ĐH:
    Nằm K4 T2 ĐH:
    Ghế phụ:
    Ngồi tầng 2:
    Thông tin tàu
    Giờ khởi hành:
    Đến nơi lúc:
    Thời gian chạy:
    Tốc độ (km/h):
    Số ga dừng:
    SE6
    .
    89
    102
    135
    210
    190
    162
    228
    213
    71
    210
    SE6
    13:27
    16:52
    03:25
    52
    4
    TN2
    .
    155
    164
    180
    173
    167
    148
    180
    175
    124
    173
    TN2
    21:01
    00:44
    03:43
    48
    4

Chia sẻ trang