Vé tàu Việt Trì - Yên Bái

 1. Lê Thị Ngân

  Lê Thị Ngân Thành viên Bạc

  Vé tàu Việt Trì - Yên Bái

  Từ Từ 14.06.2019
  Khoảng cách: 82km.
  Tần suất: 3 chuyến/ngày.
  Giá vé: Từ 31.000đ đến 145.000đ
  Ký hiệu:
  ĐH: Máy lạnh.
  K6: Khoang 6 giường.
  K4: Khoang 4 giường.

  T1: Nằm Tầng 1.
  T2: Nằm Tầng 2.
  T3: Nằm Tầng 3.

  Đơn vị: 1000đ. (Giá đánh dấu - : Không có).

  Mã tàu:
  Các loại vé
  Ngồi cứng:
  Ngồi cứng ĐH:
  Ngồi mềm ĐH:
  Nằm K6 T1 ĐH:
  Nằm K6 T2 ĐH:
  Nằm K6 T3 ĐH:
  Nằm K4 T1 ĐH:
  Nằm K4 T2 ĐH:
  Ghế phụ:
  Ngồi tầng 2:
  Thông tin tàu
  Giờ khởi hành:
  Đến nơi lúc:
  Thời gian chạy:
  Tốc độ (km/h):
  Số ga dừng:
  SP7
  .
  45
  55
  70
  125
  115
  105
  145
  145
  36
  -
  SP7
  22:09
  00:13
  02:04p
  40
  3
  LC3
  .
  39
  50
  62
  108
  101
  89
  121
  121
  31
  108
  LC3
  08:26
  10:44
  02:18
  36
  6
  YB1
  .
  38
  63
  70
  111
  104
  92
  134
  134
  31
  111
  YB1
  08:15
  10:40
  02:25
  34
  9

Chia sẻ trang