Vé tàu Việt Trì - Vũ Ẻn

 1. NamLee

  NamLee Member

  Vé tàu Việt Trì - Vũ Ẻn

  Từ Từ 14.06.2019
  Khoảng cách: 45km.
  Tần suất: 2 chuyến/ngày.
  Giá vé: Từ 20.000đ đến 67.000đ
  Ký hiệu:
  ĐH: Máy lạnh.
  K6: Khoang 6 giường.
  K4: Khoang 4 giường.

  T1: Nằm Tầng 1.
  T2: Nằm Tầng 2.
  T3: Nằm Tầng 3.

  Đơn vị: 1000đ. (Giá đánh dấu - : Không có).

  Mã tàu:
  Các loại vé
  Ngồi cứng:
  Ngồi cứng ĐH:
  Ngồi mềm ĐH:
  Nằm K6 T1 ĐH:
  Nằm K6 T2 ĐH:
  Nằm K6 T3 ĐH:
  Nằm K4 T1 ĐH:
  Nằm K4 T2 ĐH:
  Ghế phụ:
  Ngồi tầng 2:
  Thông tin tàu
  Giờ khởi hành:
  Đến nơi lúc:
  Thời gian chạy:
  Tốc độ (km/h):
  Số ga dừng:
  LC3
  .
  22
  28
  35
  60
  57
  50
  67
  67
  20
  60
  LC3
  08:26
  09:45
  01:19
  34
  4
  YB1
  .
  21
  35
  39
  62
  58
  51
  75
  75
  20
  62
  YB1
  08:15
  09:39
  01:24
  32
  5
  .

Chia sẻ trang