Vé tàu Tuy Hòa - Yên Trung

 1. admin

  admin Administrator Thành viên

  Vé tàu Tuy Hòa - Yên Trung

  Từ 16/06/2021
  Khoảng cách: 858km.
  Tần suất: 7 chuyến/ngày.
  Giá vé: Từ 295.000đ đến 1659.000đ
  Ký hiệu:
  ĐH: Máy lạnh.
  K6: Khoang 6 giường.
  K4: Khoang 4 giường.

  T1: Nằm Tầng 1.
  T2: Nằm Tầng 2.
  T3: Nằm Tầng 3.

  Đơn vị: 1000đ. (Giá đánh dấu - : Không có).

  Mã tàu:
  Các loại vé
  Ngồi cứng:
  Ngồi cứng ĐH:
  Ngồi mềm ĐH:
  Nằm K6 T1 ĐH:
  Nằm K6 T2 ĐH:
  Nằm K6 T3 ĐH:
  Nằm K4 T1 ĐH:
  Nằm K4 T2 ĐH:
  Ghế phụ:
  Ngồi tầng 2:
  Thông tin tàu
  Giờ khởi hành:
  Đến nơi lúc:
  Thời gian chạy:
  Tốc độ (km/h):
  Số ga dừng:
  SE4
  .
  369
  448
  548
  787
  721
  630
  854
  783
  295
  787
  SE4
  05:03
  22:15
  17:12
  50
  11
  ,,,,
  TN2
  .
  753
  797
  870
  1028
  993
  877
  1063
  1040
  602
  1028
  TN2
  01:03
  20:18
  19:15
  45
  16
  SE10
  .
  412
  485
  624
  867
  789
  721
  949
  852
  330
  867
  SE10
  01:19
  20:06
  18:47
  46
  13
  SE12
  .
  412
  1026
  1155
  1434
  1384
  1281
  1474
  1439
  821
  1434
  SE12
  10:48
  08:03
  21:15
  40
  9
  ,,
  SE18
  .
  412
  485
  624
  867
  789
  721
  949
  852
  330
  867
  SE18
  01:03
  20:18
  19:15
  45
  13

Chia sẻ trang