Vé tàu Tuy Hòa - Phủ Lý

 1. admin

  admin Administrator Thành viên

  Vé tàu Tuy Hòa - Phủ Lý

  Từ 28/07/2023
  Khoảng cách: 1142km.
  Tần suất: 3 chuyến/ngày.
  Giá vé: Từ 477.000đ đến 1932.000đ
  Ký hiệu:
  ĐH: Máy lạnh.
  K6: Khoang 6 giường.
  K4: Khoang 4 giường.

  T1: Nằm Tầng 1.
  T2: Nằm Tầng 2.
  T3: Nằm Tầng 3.

  Đơn vị: 1000đ. (Giá đánh dấu - : Không có).

  Mã tàu:
  Các loại vé
  Ngồi cứng:
  Ngồi cứng ĐH:
  Ngồi mềm ĐH:
  Nằm K6 T1 ĐH:
  Nằm K6 T2 ĐH:
  Nằm K6 T3 ĐH:
  Nằm K4 T1 ĐH:
  Nằm K4 T2 ĐH:
  Ghế phụ:
  Ngồi tầng 2:
  Thông tin tàu
  Giờ khởi hành:
  Đến nơi lúc:
  Thời gian chạy:
  Tốc độ (km/h):
  Số ga dừng:
  SE4
  .
  491
  714
  793
  1216
  1114
  982
  1359
  1271
  634
  1216
  SE4
  04:34
  03:54
  23:20
  49
  15
  SE2
  .
  477
  1361
  1535
  1886
  1817
  1662
  1932
  1890
  1089
  1886
  SE2
  06:51
  04:26
  21:35
  53
  13
  ,,,
  TN2
  .
  1003
  1062
  1160
  1370
  1323
  1168
  1416
  1386
  802
  1370
  TN2
  01:03
  02:36
  25:33
  45
  [vt

Chia sẻ trang