Vé tàu Trái Hút - Ấm Thượng

  1. Lê Thị Ngân

    Lê Thị Ngân Thành viên Bạc

    Vé tàu Trái Hút - Ấm Thượng

    Từ Từ 14.06.2019
    Khoảng cách: 71km.
    Tần suất: 1 chuyến/ngày.
    Giá vé: Từ 27.000đ đến 103.000đ
    Ký hiệu:
    ĐH: Máy lạnh.
    K6: Khoang 6 giường.
    K4: Khoang 4 giường.

    T1: Nằm Tầng 1.
    T2: Nằm Tầng 2.
    T3: Nằm Tầng 3.

    Đơn vị: 1000đ. (Giá đánh dấu - : Không có).

    Mã tàu:
    Các loại vé
    Ngồi cứng:
    Ngồi cứng ĐH:
    Ngồi mềm ĐH:
    Nằm K6 T1 ĐH:
    Nằm K6 T2 ĐH:
    Nằm K6 T3 ĐH:
    Nằm K4 T1 ĐH:
    Nằm K4 T2 ĐH:
    Ghế phụ:
    Ngồi tầng 2:
    Thông tin tàu
    Giờ khởi hành:
    Đến nơi lúc:
    Thời gian chạy:
    Tốc độ (km/h):
    Số ga dừng:
    LC4
    .
    33
    43
    53
    92
    87
    76
    103
    103
    27
    92
    LC4
    13:05
    15:25
    02:2
    30
    5
    .

Chia sẻ trang