Vé tàu Tháp Chàm - Yên Trung

 1. admin

  admin Administrator Thành viên

  Vé tàu Tháp Chàm - Yên Trung

  Từ 16/06/2021
  Khoảng cách: 1068km.
  Tần suất: 7 chuyến/ngày.
  Giá vé: Từ 325.000đ đến 1833.000đ
  Ký hiệu:
  ĐH: Máy lạnh.
  K6: Khoang 6 giường.
  K4: Khoang 4 giường.

  T1: Nằm Tầng 1.
  T2: Nằm Tầng 2.
  T3: Nằm Tầng 3.

  Đơn vị: 1000đ. (Giá đánh dấu - : Không có).

  Mã tàu:
  Các loại vé
  Ngồi cứng:
  Ngồi cứng ĐH:
  Ngồi mềm ĐH:
  Nằm K6 T1 ĐH:
  Nằm K6 T2 ĐH:
  Nằm K6 T3 ĐH:
  Nằm K4 T1 ĐH:
  Nằm K4 T2 ĐH:
  Ghế phụ:
  Ngồi tầng 2:
  Thông tin tàu
  Giờ khởi hành:
  Đến nơi lúc:
  Thời gian chạy:
  Tốc độ (km/h):
  Số ga dừng:
  ,,
  SE6
  .
  406
  465
  614
  862
  779
  662
  933
  875
  325
  862
  SE6
  14:51
  12:56
  22:05
  48
  13
  SE8
  .
  410
  471
  621
  919
  829
  706
  995
  932
  328
  919
  SE8
  11:48
  08:55
  21:07
  51
  13
  TN2
  .
  937
  993
  1084
  1280
  1236
  1092
  1323
  1295
  750
  1280
  TN2
  20:52
  20:18
  23:26
  46
  21
  SE10
  .
  503
  592
  762
  1058
  962
  880
  1158
  1040
  402
  1058
  SE10
  20:49
  20:06
  23:17
  46
  16
  SE12
  .
  503
  1266
  1428
  1783
  1722
  1591
  1833
  1789
  1013
  1783
  SE12
  06:59
  08:03
  25:04
  43
  11
  ,,
  SE18
  .
  503
  592
  762
  1058
  962
  880
  1158
  1040
  402
  1058
  SE18
  20:52
  20:18
  23:26
  46
  16

Chia sẻ trang