Vé tàu Tháp Chàm - Yên Trung

 1. admin

  admin Administrator Thành viên

  Vé tàu Tháp Chàm - Yên Trung

  Từ Từ 31.01.2020
  Khoảng cách: 1068km.
  Tần suất: 7 chuyến/ngày.
  Giá vé: Từ 402.000đ đến 1833.000đ
  Ký hiệu:
  ĐH: Máy lạnh.
  K6: Khoang 6 giường.
  K4: Khoang 4 giường.

  T1: Nằm Tầng 1.
  T2: Nằm Tầng 2.
  T3: Nằm Tầng 3.

  Đơn vị: 1000đ. (Giá đánh dấu - : Không có).

  Mã tàu:
  Các loại vé
  Ngồi cứng:
  Ngồi cứng ĐH:
  Ngồi mềm ĐH:
  Nằm K6 T1 ĐH:
  Nằm K6 T2 ĐH:
  Nằm K6 T3 ĐH:
  Nằm K4 T1 ĐH:
  Nằm K4 T2 ĐH:
  Ghế phụ:
  Ngồi tầng 2:
  Thông tin tàu
  Giờ khởi hành:
  Đến nơi lúc:
  Thời gian chạy:
  Tốc độ (km/h):
  Số ga dừng:
  ,,
  SE6
  .
  982
  1070
  1206
  1480
  1428
  1270
  1500
  1483
  786
  1480
  SE6
  14:51
  12:56
  22:05
  48
  13
  SE8
  .
  534
  628
  808
  1123
  1021
  934
  1229
  1135
  427
  1123
  SE8
  11:48
  08:55
  21:07
  51
  13
  TN2
  .
  937
  993
  1084
  1280
  1236
  1092
  1323
  1295
  750
  1280
  TN2
  20:52
  20:18
  23:26
  46
  [vtbg1

Chia sẻ trang