Vé tàu Thanh Hóa - Biên Hòa

 1. admin

  admin Administrator Thành viên

  Vé tàu Thanh Hóa - Biên Hòa

  Từ Từ 16.02.2020
  Khoảng cách: 1522km.
  Tần suất: 8 chuyến/ngày.
  Giá vé: Từ 387.000đ đến 2581.000đ
  Ký hiệu:
  ĐH: Máy lạnh.
  K6: Khoang 6 giường.
  K4: Khoang 4 giường.

  T1: Nằm Tầng 1.
  T2: Nằm Tầng 2.
  T3: Nằm Tầng 3.

  Đơn vị: 1000đ. (Giá đánh dấu - : Không có).

  Mã tàu:
  Các loại vé
  Ngồi cứng:
  Ngồi cứng ĐH:
  Ngồi mềm ĐH:
  Nằm K6 T1 ĐH:
  Nằm K6 T2 ĐH:
  Nằm K6 T3 ĐH:
  Nằm K4 T1 ĐH:
  Nằm K4 T2 ĐH:
  Ghế phụ:
  Ngồi tầng 2:
  Thông tin tàu
  Giờ khởi hành:
  Đến nơi lúc:
  Thời gian chạy:
  Tốc độ (km/h):
  Số ga dừng:
  SE3
  .
  546
  1768
  1995
  2520
  2428
  2221
  2581
  2526
  1414
  2520
  SE3
  22:53
  03:53
  29:00
  52
  16
  SE1
  .
  530
  1768
  1995
  2470
  2379
  2177
  2531
  2476
  1414
  2470
  SE1
  01:31
  05:07
  27:36
  55
  14
  SE5
  .
  494
  566
  747
  1062
  958
  816
  1148
  1077
  395
  1062
  SE5
  12:36
  17:57
  29:21
  52
  [vtbg1

Chia sẻ trang