Vé tàu Thái Niên - Ấm Thượng

 1. Lê Thị Ngân

  Lê Thị Ngân Thành viên Bạc

  Vé tàu Thái Niên - Ấm Thượng

  Từ Từ 14.06.2019
  Khoảng cách: 146km.
  Tần suất: 2 chuyến/ngày.
  Giá vé: Từ 54.000đ đến 212.000đ
  Ký hiệu:
  ĐH: Máy lạnh.
  K6: Khoang 6 giường.
  K4: Khoang 4 giường.

  T1: Nằm Tầng 1.
  T2: Nằm Tầng 2.
  T3: Nằm Tầng 3.

  Đơn vị: 1000đ. (Giá đánh dấu - : Không có).

  Mã tàu:
  Các loại vé
  Ngồi cứng:
  Ngồi cứng ĐH:
  Ngồi mềm ĐH:
  Nằm K6 T1 ĐH:
  Nằm K6 T2 ĐH:
  Nằm K6 T3 ĐH:
  Nằm K4 T1 ĐH:
  Nằm K4 T2 ĐH:
  Ghế phụ:
  Ngồi tầng 2:
  Thông tin tàu
  Giờ khởi hành:
  Đến nơi lúc:
  Thời gian chạy:
  Tốc độ (km/h):
  Số ga dừng:
  LC4
  .
  67
  87
  109
  189
  177
  156
  212
  212
  54
  189
  LC4
  10:23
  15:25
  05:0
  29
  12
  LC4
  .
  67
  87
  109
  189
  177
  156
  212
  212
  54
  189
  LC4
  10:23
  15:25
  05:0
  29
  12
  .

Chia sẻ trang