Vé tàu Tam Kỳ - Tuy Hòa

 1. admin

  admin Administrator Thành viên

  Vé tàu Tam Kỳ - Tuy Hòa

  Từ Từ 16.02.2020
  Khoảng cách: 333km.
  Tần suất: 8 chuyến/ngày.
  Giá vé: Từ 101.000đ đến 734.000đ
  Ký hiệu:
  ĐH: Máy lạnh.
  K6: Khoang 6 giường.
  K4: Khoang 4 giường.

  T1: Nằm Tầng 1.
  T2: Nằm Tầng 2.
  T3: Nằm Tầng 3.

  Đơn vị: 1000đ. (Giá đánh dấu - : Không có).

  Mã tàu:
  Các loại vé
  Ngồi cứng:
  Ngồi cứng ĐH:
  Ngồi mềm ĐH:
  Nằm K6 T1 ĐH:
  Nằm K6 T2 ĐH:
  Nằm K6 T3 ĐH:
  Nằm K4 T1 ĐH:
  Nằm K4 T2 ĐH:
  Ghế phụ:
  Ngồi tầng 2:
  Thông tin tàu
  Giờ khởi hành:
  Đến nơi lúc:
  Thời gian chạy:
  Tốc độ (km/h):
  Số ga dừng:
  SE3
  .
  143
  452
  510
  717
  691
  632
  734
  719
  362
  717
  SE3
  13:15
  19:13
  05:58
  56
  4
  SE1
  .
  139
  452
  511
  703
  677
  620
  720
  706
  362
  703
  SE1
  14:56
  20:29
  05:33
  60
  3
  ,,
  SE7
  .
  139
  159
  210
  311
  281
  239
  337
  315
  111
  311
  SE7
  00:04
  06:18
  06:14
  53
  3
  [vt

Chia sẻ trang