Vé tàu Tam Kỳ - Đông Hà

 1. admin

  admin Administrator Thành viên

  Vé tàu Tam Kỳ - Đông Hà

  Từ Từ 16.02.2020
  Khoảng cách: 243km.
  Tần suất: 7 chuyến/ngày.
  Giá vé: Từ 86.000đ đến 515.000đ
  Ký hiệu:
  ĐH: Máy lạnh.
  K6: Khoang 6 giường.
  K4: Khoang 4 giường.

  T1: Nằm Tầng 1.
  T2: Nằm Tầng 2.
  T3: Nằm Tầng 3.

  Đơn vị: 1000đ. (Giá đánh dấu - : Không có).

  Mã tàu:
  Các loại vé
  Ngồi cứng:
  Ngồi cứng ĐH:
  Ngồi mềm ĐH:
  Nằm K6 T1 ĐH:
  Nằm K6 T2 ĐH:
  Nằm K6 T3 ĐH:
  Nằm K4 T1 ĐH:
  Nằm K4 T2 ĐH:
  Ghế phụ:
  Ngồi tầng 2:
  Thông tin tàu
  Giờ khởi hành:
  Đến nơi lúc:
  Thời gian chạy:
  Tốc độ (km/h):
  Số ga dừng:
  SE10
  .
  150
  176
  227
  315
  286
  262
  344
  309
  120
  315
  SE10
  07:47
  14:17
  06:30
  37
  3
  SE4
  .
  110
  309
  347
  502
  483
  441
  515
  504
  247
  502
  SE4
  10:54
  16:40
  05:46
  42
  3
  SE2
  .
  107
  309
  347
  491
  473
  433
  504
  494
  247
  491
  SE2
  12:27
  17:41
  05:14
  46
  3
  [v

Chia sẻ trang