Vé tàu Sông Mao - Trà Kiệu

 1. admin

  admin Administrator Thành viên

  Vé tàu Sông Mao - Trà Kiệu

  Từ 16/06/2021
  Khoảng cách: 659km.
  Tần suất: 2 chuyến/ngày.
  Giá vé: Từ 485.000đ đến 1139.000đ
  Ký hiệu:
  ĐH: Máy lạnh.
  K6: Khoang 6 giường.
  K4: Khoang 4 giường.

  T1: Nằm Tầng 1.
  T2: Nằm Tầng 2.
  T3: Nằm Tầng 3.

  Đơn vị: 1000đ. (Giá đánh dấu - : Không có).

  Mã tàu:
  Các loại vé
  Ngồi cứng:
  Ngồi cứng ĐH:
  Ngồi mềm ĐH:
  Nằm K6 T1 ĐH:
  Nằm K6 T2 ĐH:
  Nằm K6 T3 ĐH:
  Nằm K4 T1 ĐH:
  Nằm K4 T2 ĐH:
  Ghế phụ:
  Ngồi tầng 2:
  Thông tin tàu
  Giờ khởi hành:
  Đến nơi lúc:
  Thời gian chạy:
  Tốc độ (km/h):
  Số ga dừng:
  SE22
  .
  729
  820
  877
  1098
  1063
  948
  1139
  1125
  583
  1098
  SE22
  16:48
  05:24
  12:36
  52
  15
  TN2
  .
  606
  640
  700
  826
  800
  705
  855
  836
  485
  826
  TN2
  19:28
  08:20
  12:52
  51
  14

Chia sẻ trang