Vé tàu Sông Mao - Minh Khôi

 1. Lê Thị Ngân

  Lê Thị Ngân Thành viên Bạc

  Vé tàu Sông Mao - Minh Khôi

  Từ 16/06/2021
  Khoảng cách: 1287km.
  Tần suất: 3 chuyến/ngày.
  Giá vé: Từ 442.000đ đến 1498.000đ
  Ký hiệu:
  ĐH: Máy lạnh.
  K6: Khoang 6 giường.
  K4: Khoang 4 giường.

  T1: Nằm Tầng 1.
  T2: Nằm Tầng 2.
  T3: Nằm Tầng 3.

  Đơn vị: 1000đ. (Giá đánh dấu - : Không có).

  Mã tàu:
  Các loại vé
  Ngồi cứng:
  Ngồi cứng ĐH:
  Ngồi mềm ĐH:
  Nằm K6 T1 ĐH:
  Nằm K6 T2 ĐH:
  Nằm K6 T3 ĐH:
  Nằm K4 T1 ĐH:
  Nằm K4 T2 ĐH:
  Ghế phụ:
  Ngồi tầng 2:
  Thông tin tàu
  Giờ khởi hành:
  Đến nơi lúc:
  Thời gian chạy:
  Tốc độ (km/h):
  Số ga dừng:
  TN2
  .
  1060
  1124
  1227
  1450
  1400
  1236
  1498
  1466
  848
  1450
  TN2
  19:28
  23:22
  27:54
  46
  25
  SE10
  .
  552
  650
  837
  1163
  1057
  967
  1272
  1143
  442
  1163
  SE10
  19:29
  22:48
  27:19
  47
  20
  ,,,
  SE18
  .
  552
  650
  837
  1163
  1057
  967
  1272
  1143
  442
  1163
  SE18
  19:28
  23:22
  27:54
  46
  20

Chia sẻ trang