Vé tàu Sông Mao - Đồng Hới

 1. admin

  admin Administrator Thành viên

  Vé tàu Sông Mao - Đồng Hới

  Từ 16/06/2021
  Khoảng cách: 962km.
  Tần suất: 3 chuyến/ngày.
  Giá vé: Từ 356.000đ đến 1194.000đ
  Ký hiệu:
  ĐH: Máy lạnh.
  K6: Khoang 6 giường.
  K4: Khoang 4 giường.

  T1: Nằm Tầng 1.
  T2: Nằm Tầng 2.
  T3: Nằm Tầng 3.

  Đơn vị: 1000đ. (Giá đánh dấu - : Không có).

  Mã tàu:
  Các loại vé
  Ngồi cứng:
  Ngồi cứng ĐH:
  Ngồi mềm ĐH:
  Nằm K6 T1 ĐH:
  Nằm K6 T2 ĐH:
  Nằm K6 T3 ĐH:
  Nằm K4 T1 ĐH:
  Nằm K4 T2 ĐH:
  Ghế phụ:
  Ngồi tầng 2:
  Thông tin tàu
  Giờ khởi hành:
  Đến nơi lúc:
  Thời gian chạy:
  Tốc độ (km/h):
  Số ga dừng:
  TN2
  .
  846
  896
  978
  1155
  1116
  985
  1194
  1170
  677
  1155
  TN2
  19:28
  15:54
  20:26
  47
  19
  SE10
  .
  445
  523
  674
  936
  851
  779
  1024
  920
  356
  936
  SE10
  19:29
  16:14
  20:45
  46
  14
  ,,,
  SE18
  .
  445
  523
  674
  936
  851
  779
  1024
  920
  356
  936
  SE18
  19:28
  15:54
  20:26
  47
  14

Chia sẻ trang