Vé tàu Sông Mao - Đông Hà

 1. admin

  admin Administrator Thành viên

  Vé tàu Sông Mao - Đông Hà

  Từ 16/06/2021
  Khoảng cách: 862km.
  Tần suất: 3 chuyến/ngày.
  Giá vé: Từ 345.000đ đến 1070.000đ
  Ký hiệu:
  ĐH: Máy lạnh.
  K6: Khoang 6 giường.
  K4: Khoang 4 giường.

  T1: Nằm Tầng 1.
  T2: Nằm Tầng 2.
  T3: Nằm Tầng 3.

  Đơn vị: 1000đ. (Giá đánh dấu - : Không có).

  Mã tàu:
  Các loại vé
  Ngồi cứng:
  Ngồi cứng ĐH:
  Ngồi mềm ĐH:
  Nằm K6 T1 ĐH:
  Nằm K6 T2 ĐH:
  Nằm K6 T3 ĐH:
  Nằm K4 T1 ĐH:
  Nằm K4 T2 ĐH:
  Ghế phụ:
  Ngồi tầng 2:
  Thông tin tàu
  Giờ khởi hành:
  Đến nơi lúc:
  Thời gian chạy:
  Tốc độ (km/h):
  Số ga dừng:
  SE10
  .
  431
  507
  653
  907
  825
  754
  992
  891
  345
  907
  SE10
  19:29
  14:17
  18:48
  46
  13
  TN2
  .
  757
  802
  875
  1034
  1000
  882
  1070
  1046
  606
  1034
  TN2
  19:28
  13:58
  18:30
  47
  18
  ,,,
  SE18
  .
  431
  507
  653
  907
  825
  754
  992
  891
  345
  907
  SE18
  19:28
  13:58
  18:30
  47
  13

Chia sẻ trang