Vé tàu Sông Mao - Đà Nẵng

 1. admin

  admin Administrator Thành viên

  Vé tàu Sông Mao - Đà Nẵng

  Từ 16/06/2021
  Khoảng cách: 693km.
  Tần suất: 4 chuyến/ngày.
  Giá vé: Từ 321.000đ đến 1195.000đ
  Ký hiệu:
  ĐH: Máy lạnh.
  K6: Khoang 6 giường.
  K4: Khoang 4 giường.

  T1: Nằm Tầng 1.
  T2: Nằm Tầng 2.
  T3: Nằm Tầng 3.

  Đơn vị: 1000đ. (Giá đánh dấu - : Không có).

  Mã tàu:
  Các loại vé
  Ngồi cứng:
  Ngồi cứng ĐH:
  Ngồi mềm ĐH:
  Nằm K6 T1 ĐH:
  Nằm K6 T2 ĐH:
  Nằm K6 T3 ĐH:
  Nằm K4 T1 ĐH:
  Nằm K4 T2 ĐH:
  Ghế phụ:
  Ngồi tầng 2:
  Thông tin tàu
  Giờ khởi hành:
  Đến nơi lúc:
  Thời gian chạy:
  Tốc độ (km/h):
  Số ga dừng:
  SE10
  .
  401
  471
  607
  870
  791
  723
  951
  855
  321
  870
  SE10
  19:29
  09:57
  14:28
  48
  11
  SE22
  .
  765
  861
  921
  1152
  1116
  995
  1195
  1181
  612
  1152
  SE22
  16:48
  06:22
  13:34
  51
  16
  TN2
  .
  636
  673
  735
  868
  838
  740
  897
  878
  509
  868
  TN2
  19:28
  09:25
  13:57
  50
  15
  ,,,
  SE18
  .
  401
  471
  607
  870
  791
  723
  951
  855
  321
  870
  SE18
  19:28
  09:25
  13:57
  50
  11

Chia sẻ trang