Vé tàu Sài Gòn - Tam Kỳ

 1. admin

  admin Administrator Thành viên

  Vé tàu Sài Gòn - Tam Kỳ

  Từ Từ 16.02.2020
  Khoảng cách: 861km.
  Tần suất: 10 chuyến/ngày.
  Giá vé: Từ 256.000đ đến 2011.000đ
  Ký hiệu:
  ĐH: Máy lạnh.
  K6: Khoang 6 giường.
  K4: Khoang 4 giường.

  T1: Nằm Tầng 1.
  T2: Nằm Tầng 2.
  T3: Nằm Tầng 3.

  Đơn vị: 1000đ. (Giá đánh dấu - : Không có).

  Mã tàu:
  Các loại vé
  Ngồi cứng:
  Ngồi cứng ĐH:
  Ngồi mềm ĐH:
  Nằm K6 T1 ĐH:
  Nằm K6 T2 ĐH:
  Nằm K6 T3 ĐH:
  Nằm K4 T1 ĐH:
  Nằm K4 T2 ĐH:
  Ghế phụ:
  Ngồi tầng 2:
  Thông tin tàu
  Giờ khởi hành:
  Đến nơi lúc:
  Thời gian chạy:
  Tốc độ (km/h):
  Số ga dừng:
  SE4
  .
  330
  1268
  1429
  1962
  1891
  1731
  2011
  1968
  1014
  1962
  SE4
  19:25
  10:54
  15:29
  56
  10
  SE2
  .
  320
  1268
  1429
  1924
  1852
  1696
  1970
  1929
  1014
  1924
  SE2
  21:55
  12:27
  14:32
  59
  8
  SE6
  .
  913
  994
  1120
  1500
  1448
  1287
  1520
  1504
  730
  1500
  SE6
  09:00
  01:29
  16:29
  52
  [vtb

Chia sẻ trang