Vé tàu Sài Gòn - Hương Phố

 1. admin

  admin Administrator Thành viên

  Vé tàu Sài Gòn - Hương Phố

  Từ 28/07/2023
  Khoảng cách: 1339km.
  Tần suất: 9 chuyến/ngày.
  Giá vé: Từ 347.000đ đến 2468.000đ
  Ký hiệu:
  ĐH: Máy lạnh.
  K6: Khoang 6 giường.
  K4: Khoang 4 giường.

  T1: Nằm Tầng 1.
  T2: Nằm Tầng 2.
  T3: Nằm Tầng 3.

  Đơn vị: 1000đ. (Giá đánh dấu - : Không có).

  Mã tàu:
  Các loại vé
  Ngồi cứng:
  Ngồi cứng ĐH:
  Ngồi mềm ĐH:
  Nằm K6 T1 ĐH:
  Nằm K6 T2 ĐH:
  Nằm K6 T3 ĐH:
  Nằm K4 T1 ĐH:
  Nằm K4 T2 ĐH:
  Ghế phụ:
  Ngồi tầng 2:
  Thông tin tàu
  Giờ khởi hành:
  Đến nơi lúc:
  Thời gian chạy:
  Tốc độ (km/h):
  Số ga dừng:
  SE4
  .
  512
  622
  762
  1092
  1000
  875
  1187
  1088
  410
  1092
  SE4
  19:00
  21:24
  26:24
  51
  16
  SE2
  .
  454
  1707
  1926
  2409
  2321
  2121
  2468
  2415
  1366
  2409
  SE2
  21:55
  22:19
  24:24
  55
  13
  SE6
  .
  434
  498
  657
  923
  833
  710
  1000
  937
  347
  923
  SE6
  09:00
  11:59
  26:59
  50
  16[/vt

Chia sẻ trang