Vé tàu Phúc Yên - Hà Nội

 1. Vé tàu Phúc Yên - Hà Nội

  Từ Từ 14.06.2019
  Khoảng cách: 39km.
  Tần suất: 2 chuyến/ngày.
  Giá vé: Từ 20.000đ đến 57.000đ
  Ký hiệu:
  ĐH: Máy lạnh.
  K6: Khoang 6 giường.
  K4: Khoang 4 giường.

  T1: Nằm Tầng 1.
  T2: Nằm Tầng 2.
  T3: Nằm Tầng 3.

  Đơn vị: 1000đ. (Giá đánh dấu - : Không có).

  Mã tàu:
  Các loại vé
  Ngồi cứng:
  Ngồi cứng ĐH:
  Ngồi mềm ĐH:
  Nằm K6 T1 ĐH:
  Nằm K6 T2 ĐH:
  Nằm K6 T3 ĐH:
  Nằm K4 T1 ĐH:
  Nằm K4 T2 ĐH:
  Ghế phụ:
  Ngồi tầng 2:
  Thông tin tàu
  Giờ khởi hành:
  Đến nơi lúc:
  Thời gian chạy:
  Tốc độ (km/h):
  Số ga dừng:
  LC4
  .
  20
  24
  30
  51
  48
  42
  57
  57
  20
  51
  LC4
  18:01
  19:20
  01:1
  30
  4
  ,,
  YB2
  .
  20
  30
  33
  53
  50
  44
  63
  63
  20
  53
  YB2
  17:57
  19:20
  01:23
  28
  6
  Khách sạn tại Hà Nội
  -
  Giá từ: 650.000 đ
  -
  Giá từ: 739.130 đ
  -
  Giá từ: 1.913.043 đ
  -
  Giá từ: 862.609 đ
  -
  Giá từ: 959.565 đ
  [URL=http://

Chia sẻ trang