Vé tàu Phú Thọ - Trái Hút

 1. Lê Thị Ngân

  Lê Thị Ngân Thành viên Bạc

  Vé tàu Phú Thọ - Trái Hút

  Từ Từ 14.06.2019
  Khoảng cách: 103km.
  Tần suất: 2 chuyến/ngày.
  Giá vé: Từ 39.000đ đến 150.000đ
  Ký hiệu:
  ĐH: Máy lạnh.
  K6: Khoang 6 giường.
  K4: Khoang 4 giường.

  T1: Nằm Tầng 1.
  T2: Nằm Tầng 2.
  T3: Nằm Tầng 3.

  Đơn vị: 1000đ. (Giá đánh dấu - : Không có).

  Mã tàu:
  Các loại vé
  Ngồi cứng:
  Ngồi cứng ĐH:
  Ngồi mềm ĐH:
  Nằm K6 T1 ĐH:
  Nằm K6 T2 ĐH:
  Nằm K6 T3 ĐH:
  Nằm K4 T1 ĐH:
  Nằm K4 T2 ĐH:
  Ghế phụ:
  Ngồi tầng 2:
  Thông tin tàu
  Giờ khởi hành:
  Đến nơi lúc:
  Thời gian chạy:
  Tốc độ (km/h):
  Số ga dừng:
  LC3
  .
  48
  62
  77
  133
  125
  110
  150
  150
  39
  133
  LC3
  09:19
  12:26
  03:07
  33
  7
  LC1
  .
  50
  60
  75
  135
  125
  110
  150
  150
  40
  135
  LC1
  01:10
  04:22
  03:12
  32
  3
  .

Chia sẻ trang