Vé tàu Phủ Lý - Tuy Hòa

 1. admin

  admin Administrator Thành viên

  Vé tàu Phủ Lý - Tuy Hòa

  Từ Từ 16.02.2020
  Khoảng cách: 1142km.
  Tần suất: 8 chuyến/ngày.
  Giá vé: Từ 343.000đ đến 1970.000đ
  Ký hiệu:
  ĐH: Máy lạnh.
  K6: Khoang 6 giường.
  K4: Khoang 4 giường.

  T1: Nằm Tầng 1.
  T2: Nằm Tầng 2.
  T3: Nằm Tầng 3.

  Đơn vị: 1000đ. (Giá đánh dấu - : Không có).

  Mã tàu:
  Các loại vé
  Ngồi cứng:
  Ngồi cứng ĐH:
  Ngồi mềm ĐH:
  Nằm K6 T1 ĐH:
  Nằm K6 T2 ĐH:
  Nằm K6 T3 ĐH:
  Nằm K4 T1 ĐH:
  Nằm K4 T2 ĐH:
  Ghế phụ:
  Ngồi tầng 2:
  Thông tin tàu
  Giờ khởi hành:
  Đến nơi lúc:
  Thời gian chạy:
  Tốc độ (km/h):
  Số ga dừng:
  SE3
  .
  491
  1361
  1535
  1925
  1853
  1696
  1970
  1929
  1089
  1925
  SE3
  20:29
  19:13
  22:44
  50
  14
  SE1
  .
  477
  1361
  1535
  1886
  1817
  1662
  1932
  1890
  1089
  1886
  SE1
  23:25
  20:29
  21:04
  54
  13
  SE5
  .
  476
  546
  721
  1013
  914
  779
  1096
  1027
  381
  1013
  SE5
  10:07
  08:50
  22:43
  50
  [vtbg1

Chia sẻ trang