Vé tàu Phủ Lý - Giã

 1. admin

  admin Administrator Thành viên

  Vé tàu Phủ Lý - Giã

  Từ 16/06/2021
  Khoảng cách: 1198km.
  Tần suất: 4 chuyến/ngày.
  Giá vé: Từ 361.000đ đến 1826.000đ
  Ký hiệu:
  ĐH: Máy lạnh.
  K6: Khoang 6 giường.
  K4: Khoang 4 giường.

  T1: Nằm Tầng 1.
  T2: Nằm Tầng 2.
  T3: Nằm Tầng 3.

  Đơn vị: 1000đ. (Giá đánh dấu - : Không có).

  Mã tàu:
  Các loại vé
  Ngồi cứng:
  Ngồi cứng ĐH:
  Ngồi mềm ĐH:
  Nằm K6 T1 ĐH:
  Nằm K6 T2 ĐH:
  Nằm K6 T3 ĐH:
  Nằm K4 T1 ĐH:
  Nằm K4 T2 ĐH:
  Ghế phụ:
  Ngồi tầng 2:
  Thông tin tàu
  Giờ khởi hành:
  Đến nơi lúc:
  Thời gian chạy:
  Tốc độ (km/h):
  Số ga dừng:
  TN1
  .
  451
  556
  685
  1037
  941
  834
  1096
  1076
  361
  1037
  TN1
  15:53
  17:32
  25:39
  47
  25
  SE9
  .
  1198
  1325
  1472
  1723
  1660
  1505
  1826
  1726
  958
  1723
  SE9
  15:41
  17:53
  26:12
  46
  22
  ,,
  SE9
  .
  1198
  1325
  1472
  1723
  1660
  1505
  1826
  1726
  958
  1723
  SE9
  15:49
  16:54
  25:05
  48
  22
  ,

Chia sẻ trang