Vé tàu Núi Thành - Minh Khôi

 1. Lê Thị Ngân

  Lê Thị Ngân Thành viên Bạc

  Vé tàu Núi Thành - Minh Khôi

  Từ 16/06/2021
  Khoảng cách: 693km.
  Tần suất: 3 chuyến/ngày.
  Giá vé: Từ 301.000đ đến 893.000đ
  Ký hiệu:
  ĐH: Máy lạnh.
  K6: Khoang 6 giường.
  K4: Khoang 4 giường.

  T1: Nằm Tầng 1.
  T2: Nằm Tầng 2.
  T3: Nằm Tầng 3.

  Đơn vị: 1000đ. (Giá đánh dấu - : Không có).

  Mã tàu:
  Các loại vé
  Ngồi cứng:
  Ngồi cứng ĐH:
  Ngồi mềm ĐH:
  Nằm K6 T1 ĐH:
  Nằm K6 T2 ĐH:
  Nằm K6 T3 ĐH:
  Nằm K4 T1 ĐH:
  Nằm K4 T2 ĐH:
  Ghế phụ:
  Ngồi tầng 2:
  Thông tin tàu
  Giờ khởi hành:
  Đến nơi lúc:
  Thời gian chạy:
  Tốc độ (km/h):
  Số ga dừng:
  TN2
  .
  610
  646
  705
  817
  790
  697
  845
  827
  488
  817
  TN2
  07:12
  23:22
  16:10
  43
  14
  SE10
  .
  376
  442
  570
  816
  742
  679
  893
  802
  301
  816
  SE10
  07:17
  22:48
  15:31
  45
  11
  ,,,
  SE18
  .
  376
  442
  570
  816
  742
  679
  893
  802
  301
  816
  SE18
  07:12
  23:22
  16:10
  43
  11

Chia sẻ trang