Vé tàu Ninh Hòa - Chợ Sy

 1. admin

  admin Administrator Thành viên

  Vé tàu Ninh Hòa - Chợ Sy

  Từ 16/06/2021
  Khoảng cách: 1002km.
  Tần suất: 6 chuyến/ngày.
  Giá vé: Từ 316.000đ đến 1242.000đ
  Ký hiệu:
  ĐH: Máy lạnh.
  K6: Khoang 6 giường.
  K4: Khoang 4 giường.

  T1: Nằm Tầng 1.
  T2: Nằm Tầng 2.
  T3: Nằm Tầng 3.

  Đơn vị: 1000đ. (Giá đánh dấu - : Không có).

  Mã tàu:
  Các loại vé
  Ngồi cứng:
  Ngồi cứng ĐH:
  Ngồi mềm ĐH:
  Nằm K6 T1 ĐH:
  Nằm K6 T2 ĐH:
  Nằm K6 T3 ĐH:
  Nằm K4 T1 ĐH:
  Nằm K4 T2 ĐH:
  Ghế phụ:
  Ngồi tầng 2:
  Thông tin tàu
  Giờ khởi hành:
  Đến nơi lúc:
  Thời gian chạy:
  Tốc độ (km/h):
  Số ga dừng:
  SE10
  .
  463
  544
  701
  974
  886
  810
  1066
  957
  370
  974
  SE10
  23:54
  21:27
  21:33
  46
  16
  TN2
  .
  880
  932
  1018
  1200
  1160
  1025
  1242
  1216
  704
  1200
  TN2
  23:39
  21:45
  22:06
  45
  20
  SE10
  .
  463
  544
  701
  974
  886
  810
  1066
  957
  370
  974
  SE10
  23:54
  21:27
  21:33
  46
  16
  ,,,,,
  SE18
  .
  463
  544
  701
  974
  886
  810
  1066
  957
  370
  974
  SE18
  23:39
  21:45
  22:06
  45
  16
  SE18
  .
  463
  544
  701
  974
  886
  810
  1066
  957
  370
  974
  SE18
  23:39
  21:45
  22:06
  45
  16

Chia sẻ trang