Vé tàu Ninh Bình - Nha Trang

 1. admin

  admin Administrator Thành viên

  Vé tàu Ninh Bình - Nha Trang

  Từ Từ 31.01.2020
  Khoảng cách: 1200km.
  Tần suất: 7 chuyến/ngày.
  Giá vé: Từ 361.000đ đến 2182.000đ
  Ký hiệu:
  ĐH: Máy lạnh.
  K6: Khoang 6 giường.
  K4: Khoang 4 giường.

  T1: Nằm Tầng 1.
  T2: Nằm Tầng 2.
  T3: Nằm Tầng 3.

  Đơn vị: 1000đ. (Giá đánh dấu - : Không có).

  Mã tàu:
  Các loại vé
  Ngồi cứng:
  Ngồi cứng ĐH:
  Ngồi mềm ĐH:
  Nằm K6 T1 ĐH:
  Nằm K6 T2 ĐH:
  Nằm K6 T3 ĐH:
  Nằm K4 T1 ĐH:
  Nằm K4 T2 ĐH:
  Ghế phụ:
  Ngồi tầng 2:
  Thông tin tàu
  Giờ khởi hành:
  Đến nơi lúc:
  Thời gian chạy:
  Tốc độ (km/h):
  Số ga dừng:
  SE3
  .
  455
  1481
  1670
  2132
  2053
  1877
  2182
  2137
  1185
  2132
  SE3
  21:42
  21:14
  23:32
  51
  13
  SE1
  .
  473
  558
  704
  1029
  944
  785
  1125
  1022
  378
  1029
  SE1
  00:00
  22:26
  46:26
  26
  16
  SE5
  .
  588
  1394
  1572
  1873
  1806
  1670
  1926
  1880
  1116
  1873
  SE5
  11:20
  10:51
  23:31
  51
  [vtbg1

Chia sẻ trang