Vé tàu Nha Trang - Thanh Hóa

 1. admin

  admin Administrator Thành viên

  Vé tàu Nha Trang - Thanh Hóa

  Từ Từ 31.01.2020
  Khoảng cách: 1140km.
  Tần suất: 9 chuyến/ngày.
  Giá vé: Từ 430.000đ đến 2083.000đ
  Ký hiệu:
  ĐH: Máy lạnh.
  K6: Khoang 6 giường.
  K4: Khoang 4 giường.

  T1: Nằm Tầng 1.
  T2: Nằm Tầng 2.
  T3: Nằm Tầng 3.

  Đơn vị: 1000đ. (Giá đánh dấu - : Không có).

  Mã tàu:
  Các loại vé
  Ngồi cứng:
  Ngồi cứng ĐH:
  Ngồi mềm ĐH:
  Nằm K6 T1 ĐH:
  Nằm K6 T2 ĐH:
  Nằm K6 T3 ĐH:
  Nằm K4 T1 ĐH:
  Nằm K4 T2 ĐH:
  Ghế phụ:
  Ngồi tầng 2:
  Thông tin tàu
  Giờ khởi hành:
  Đến nơi lúc:
  Thời gian chạy:
  Tốc độ (km/h):
  Số ga dừng:
  SE4
  .
  463
  1373
  1550
  1977
  1904
  1708
  2024
  1962
  1098
  1977
  SE4
  03:21
  01:28
  22:07
  52
  14
  SE2
  .
  450
  1442
  1628
  2034
  1959
  1792
  2083
  2039
  1153
  2034
  SE2
  04:54
  02:17
  21:23
  53
  11
  SE6
  .
  1050
  1142
  1290
  1580
  1525
  1357
  1602
  1585
  840
  1580
  SE6
  16:29
  16:11
  23:42
  48
  [

Chia sẻ trang