Vé tàu Nha Trang - Đồng Lê

 1. admin

  admin Administrator Thành viên

  Vé tàu Nha Trang - Đồng Lê

  Từ 16/06/2021
  Khoảng cách: 879km.
  Tần suất: 7 chuyến/ngày.
  Giá vé: Từ 287.000đ đến 1495.000đ
  Ký hiệu:
  ĐH: Máy lạnh.
  K6: Khoang 6 giường.
  K4: Khoang 4 giường.

  T1: Nằm Tầng 1.
  T2: Nằm Tầng 2.
  T3: Nằm Tầng 3.

  Đơn vị: 1000đ. (Giá đánh dấu - : Không có).

  Mã tàu:
  Các loại vé
  Ngồi cứng:
  Ngồi cứng ĐH:
  Ngồi mềm ĐH:
  Nằm K6 T1 ĐH:
  Nằm K6 T2 ĐH:
  Nằm K6 T3 ĐH:
  Nằm K4 T1 ĐH:
  Nằm K4 T2 ĐH:
  Ghế phụ:
  Ngồi tầng 2:
  Thông tin tàu
  Giờ khởi hành:
  Đến nơi lúc:
  Thời gian chạy:
  Tốc độ (km/h):
  Số ga dừng:
  SE6
  .
  359
  411
  543
  762
  688
  586
  825
  773
  287
  762
  SE6
  16:29
  10:54
  18:25
  48
  10
  SE8
  .
  359
  411
  543
  803
  725
  617
  869
  814
  287
  803
  SE8
  13:26
  06:53
  17:27
  50
  10
  TN2
  .
  772
  818
  893
  1054
  1018
  900
  1090
  1067
  618
  1054
  TN2
  22:57
  19:21
  20:24
  43
  17
  SE10
  .
  447
  526
  678
  942
  856
  783
  1030
  925
  358
  942
  SE10
  23:13
  18:04
  18:51
  47
  13
  SE12
  .
  447
  526
  678
  942
  856
  783
  1030
  925
  358
  942
  SE12
  08:40
  05:20
  20:40
  43
  8
  ,,
  SE18
  .
  447
  526
  678
  942
  856
  783
  1030
  925
  358
  942
  SE18
  22:57
  18:14
  19:17
  46
  13

Chia sẻ trang