Vé tàu Ngọc Lâm - Thanh Luyện

  1. admin

    admin Administrator Thành viên

    Vé tàu Ngọc Lâm - Thanh Luyện

    Từ Từ 16.02.2020
    Khoảng cách: 80km.
    Tần suất: 1 chuyến/ngày.
    Giá vé: Từ 19.000đ đến 24.000đ
    Ký hiệu:
    ĐH: Máy lạnh.

    Đơn vị: 1000đ. (Giá đánh dấu - : Không có).

    Mã tàu:
    Các loại vé
    Ngồi cứng:
    Ngồi cứng ĐH:
    Ngồi mềm ĐH:
    Khoang Chợ
    Ghế phụ:
    Thông tin tàu
    Giờ khởi hành:
    Đến nơi lúc:
    Thời gian chạy:
    Tốc độ (km/h):
    Số ga dừng:
    VD32
    .
    24
    -
    -
    -
    19
    VD32
    09:17
    11:49
    02:32
    32
    9

Chia sẻ trang