Vé tau Ngã Ba - Hương Phố

 1. admin

  admin Administrator Thành viên

  Vé tàu Ngã Ba - Hương Phố

  Từ Từ 16.02.2020
  Khoảng cách: 977km.
  Tần suất: 1 chuyến/ngày.
  Giá vé: Từ 686.000đ đến 1210.000đ
  Ký hiệu:
  ĐH: Máy lạnh.
  K6: Khoang 6 giường.
  K4: Khoang 4 giường.

  T1: Nằm Tầng 1.
  T2: Nằm Tầng 2.
  T3: Nằm Tầng 3.

  Đơn vị: 1000đ. (Giá đánh dấu - : Không có).

  Mã tàu:
  Các loại vé
  Ngồi cứng:
  Ngồi cứng ĐH:
  Ngồi mềm ĐH:
  Nằm K6 T1 ĐH:
  Nằm K6 T2 ĐH:
  Nằm K6 T3 ĐH:
  Nằm K4 T1 ĐH:
  Nằm K4 T2 ĐH:
  Ghế phụ:
  Ngồi tầng 2:
  Thông tin tàu
  Giờ khởi hành:
  Đến nơi lúc:
  Thời gian chạy:
  Tốc độ (km/h):
  Số ga dừng:
  TN2
  .
  858
  910
  992
  1170
  1132
  1000
  1210
  1186
  686
  1170
  TN2
  21:45
  19:21
  21:36
  45
  19

Chia sẻ trang