Vé tàu Nam Định - Sông Mao

 1. admin

  admin Administrator Thành viên

  Vé tàu Nam Định - Sông Mao

  Từ 16/06/2021
  Khoảng cách: 1397km.
  Tần suất: 4 chuyến/ngày.
  Giá vé: Từ 419.000đ đến 2007.000đ
  Ký hiệu:
  ĐH: Máy lạnh.
  K6: Khoang 6 giường.
  K4: Khoang 4 giường.

  T1: Nằm Tầng 1.
  T2: Nằm Tầng 2.
  T3: Nằm Tầng 3.

  Đơn vị: 1000đ. (Giá đánh dấu - : Không có).

  Mã tàu:
  Các loại vé
  Ngồi cứng:
  Ngồi cứng ĐH:
  Ngồi mềm ĐH:
  Nằm K6 T1 ĐH:
  Nằm K6 T2 ĐH:
  Nằm K6 T3 ĐH:
  Nằm K4 T1 ĐH:
  Nằm K4 T2 ĐH:
  Ghế phụ:
  Ngồi tầng 2:
  Thông tin tàu
  Giờ khởi hành:
  Đến nơi lúc:
  Thời gian chạy:
  Tốc độ (km/h):
  Số ga dừng:
  TN1
  .
  524
  649
  799
  1211
  1097
  973
  1279
  1255
  419
  1211
  TN1
  16:31
  21:39
  29:08
  48
  29
  SE9
  .
  1316
  1455
  1616
  1894
  1826
  1655
  2007
  1897
  1053
  1894
  SE9
  16:18
  22:04
  29:46
  47
  25
  ,,
  SE9
  .
  1316
  1455
  1616
  1894
  1826
  1655
  2007
  1897
  1053
  1894
  SE9
  16:27
  21:26
  28:59
  48
  25
  ,

Chia sẻ trang