Vé tàu Minh Khôi - Giã

 1. admin

  admin Administrator Thành viên

  Vé tàu Minh Khôi - Giã

  Từ 16/06/2021
  Khoảng cách: 1057km.
  Tần suất: 3 chuyến/ngày.
  Giá vé: Từ 318.000đ đến 1610.000đ
  Ký hiệu:
  ĐH: Máy lạnh.
  K6: Khoang 6 giường.
  K4: Khoang 4 giường.

  T1: Nằm Tầng 1.
  T2: Nằm Tầng 2.
  T3: Nằm Tầng 3.

  Đơn vị: 1000đ. (Giá đánh dấu - : Không có).

  Mã tàu:
  Các loại vé
  Ngồi cứng:
  Ngồi cứng ĐH:
  Ngồi mềm ĐH:
  Nằm K6 T1 ĐH:
  Nằm K6 T2 ĐH:
  Nằm K6 T3 ĐH:
  Nằm K4 T1 ĐH:
  Nằm K4 T2 ĐH:
  Ghế phụ:
  Ngồi tầng 2:
  Thông tin tàu
  Giờ khởi hành:
  Đến nơi lúc:
  Thời gian chạy:
  Tốc độ (km/h):
  Số ga dừng:
  TN1
  .
  397
  491
  604
  915
  831
  736
  968
  949
  318
  915
  TN1
  18:54
  17:32
  22:38
  47
  20
  SE9
  .
  1057
  1170
  1300
  1520
  1465
  1328
  1610
  1523
  846
  1520
  SE9
  18:39
  17:53
  23:14
  45
  17
  ,,
  SE9
  .
  1057
  1170
  1300
  1520
  1465
  1328
  1610
  1523
  846
  1520
  SE9
  18:55
  16:54
  21:59
  48
  17
  ,

Chia sẻ trang