Vé tàu Minh Khôi - Đức Phổ

 1. admin

  admin Administrator Thành viên

  Vé tàu Minh Khôi - Đức Phổ

  Từ 16/06/2021
  Khoảng cách: 771km.
  Tần suất: 3 chuyến/ngày.
  Giá vé: Từ 233.000đ đến 1175.000đ
  Ký hiệu:
  ĐH: Máy lạnh.
  K6: Khoang 6 giường.
  K4: Khoang 4 giường.

  T1: Nằm Tầng 1.
  T2: Nằm Tầng 2.
  T3: Nằm Tầng 3.

  Đơn vị: 1000đ. (Giá đánh dấu - : Không có).

  Mã tàu:
  Các loại vé
  Ngồi cứng:
  Ngồi cứng ĐH:
  Ngồi mềm ĐH:
  Nằm K6 T1 ĐH:
  Nằm K6 T2 ĐH:
  Nằm K6 T3 ĐH:
  Nằm K4 T1 ĐH:
  Nằm K4 T2 ĐH:
  Ghế phụ:
  Ngồi tầng 2:
  Thông tin tàu
  Giờ khởi hành:
  Đến nơi lúc:
  Thời gian chạy:
  Tốc độ (km/h):
  Số ga dừng:
  TN1
  .
  291
  358
  441
  668
  605
  537
  706
  693
  233
  668
  TN1
  18:54
  12:26
  17:32
  44
  16
  SE9
  .
  770
  853
  947
  1110
  588
  970
  1175
  1110
  616
  1110
  SE9
  18:39
  12:05
  17:26
  44
  13
  ,,
  SE9
  .
  770
  853
  947
  1110
  588
  970
  1175
  1110
  616
  1110
  SE9
  18:55
  11:36
  16:41
  46
  13
  ,

Chia sẻ trang