Vé tàu Minh Cầm - Minh Lễ

 1. admin

  admin Administrator Thành viên

  Vé tàu Minh Cầm - Minh Lễ

  Từ Từ 31.01.2020
  Khoảng cách: 29km.
  Tần suất: 1 chuyến/ngày.
  Giá vé: Từ 10.000đ đến 10.000đ
  Ký hiệu:
  ĐH: Máy lạnh.

  Đơn vị: 1000đ. (Giá đánh dấu - : Không có).

  Mã tàu:
  Các loại vé
  Ngồi cứng:
  Ngồi cứng ĐH:
  Ngồi mềm ĐH:
  Khoang Chợ
  Ghế phụ:
  Thông tin tàu
  Giờ khởi hành:
  Đến nơi lúc:
  Thời gian chạy:
  Tốc độ (km/h):
  Số ga dừng:
  VD31
  .
  10
  -
  -
  -
  10
  VD31
  12:44
  13:35
  00:51
  34
  4

Chia sẻ trang