Vé tàu Long Khánh - Thanh Hóa

 1. admin

  admin Administrator Thành viên

  Vé tàu Long Khánh - Thanh Hóa

  Từ 16/06/2021
  Khoảng cách: 175km.
  Tần suất: 3 chuyến/ngày.
  Giá vé: Từ 382.000đ đến 1682.000đ
  Ký hiệu:
  ĐH: Máy lạnh.
  K6: Khoang 6 giường.
  K4: Khoang 4 giường.

  T1: Nằm Tầng 1.
  T2: Nằm Tầng 2.
  T3: Nằm Tầng 3.

  Đơn vị: 1000đ. (Giá đánh dấu - : Không có).

  Mã tàu:
  Các loại vé
  Ngồi cứng:
  Ngồi cứng ĐH:
  Ngồi mềm ĐH:
  Nằm K6 T1 ĐH:
  Nằm K6 T2 ĐH:
  Nằm K6 T3 ĐH:
  Nằm K4 T1 ĐH:
  Nằm K4 T2 ĐH:
  Ghế phụ:
  Ngồi tầng 2:
  Thông tin tàu
  Giờ khởi hành:
  Đến nơi lúc:
  Thời gian chạy:
  Tốc độ (km/h):
  Số ga dừng:
  SE6
  .
  478
  548
  724
  1028
  928
  790
  1113
  1043
  382
  1028
  SE6
  10:44
  16:11
  29:27
  50
  19
  SE8
  .
  478
  548
  724
  1082
  976
  832
  1171
  1097
  382
  1082
  SE8
  07:44
  11:54
  28:10
  52
  18
  TN2
  .
  1192
  1262
  1378
  1627
  1572
  1388
  1682
  1646
  954
  1627
  TN2
  16:27
  00:04
  07:37
  194
  29
  ,

Chia sẻ trang