Vé tàu Long Khánh - Núi Thành

 1. admin

  admin Administrator Thành viên

  Vé tàu Long Khánh - Núi Thành

  Từ 16/06/2021
  Khoảng cách: 890km.
  Tần suất: 2 chuyến/ngày.
  Giá vé: Từ 557.000đ đến 1328.000đ
  Ký hiệu:
  ĐH: Máy lạnh.
  K6: Khoang 6 giường.
  K4: Khoang 4 giường.

  T1: Nằm Tầng 1.
  T2: Nằm Tầng 2.
  T3: Nằm Tầng 3.

  Đơn vị: 1000đ. (Giá đánh dấu - : Không có).

  Mã tàu:
  Các loại vé
  Ngồi cứng:
  Ngồi cứng ĐH:
  Ngồi mềm ĐH:
  Nằm K6 T1 ĐH:
  Nằm K6 T2 ĐH:
  Nằm K6 T3 ĐH:
  Nằm K4 T1 ĐH:
  Nằm K4 T2 ĐH:
  Ghế phụ:
  Ngồi tầng 2:
  Thông tin tàu
  Giờ khởi hành:
  Đến nơi lúc:
  Thời gian chạy:
  Tốc độ (km/h):
  Số ga dừng:
  SE22
  .
  834
  939
  1005
  1280
  1240
  1106
  1328
  1312
  667
  1280
  SE22
  13:46
  04:06
  14:20
  53
  15
  TN2
  .
  696
  737
  805
  994
  960
  848
  1027
  1005
  557
  994
  TN2
  16:27
  07:12
  14:45
  51
  14

Chia sẻ trang