Vé tàu Long Khánh - Ninh Bình

 1. admin

  admin Administrator Thành viên

  Vé tàu Long Khánh - Ninh Bình

  Từ 16/06/2021
  Khoảng cách: 115km.
  Tần suất: 3 chuyến/ngày.
  Giá vé: Từ 398.000đ đến 1752.000đ
  Ký hiệu:
  ĐH: Máy lạnh.
  K6: Khoang 6 giường.
  K4: Khoang 4 giường.

  T1: Nằm Tầng 1.
  T2: Nằm Tầng 2.
  T3: Nằm Tầng 3.

  Đơn vị: 1000đ. (Giá đánh dấu - : Không có).

  Mã tàu:
  Các loại vé
  Ngồi cứng:
  Ngồi cứng ĐH:
  Ngồi mềm ĐH:
  Nằm K6 T1 ĐH:
  Nằm K6 T2 ĐH:
  Nằm K6 T3 ĐH:
  Nằm K4 T1 ĐH:
  Nằm K4 T2 ĐH:
  Ghế phụ:
  Ngồi tầng 2:
  Thông tin tàu
  Giờ khởi hành:
  Đến nơi lúc:
  Thời gian chạy:
  Tốc độ (km/h):
  Số ga dừng:
  SE6
  .
  498
  571
  754
  1071
  966
  823
  1158
  1086
  398
  1071
  SE6
  10:44
  17:27
  30:43
  50
  21
  SE8
  .
  498
  571
  754
  1127
  1017
  866
  1219
  1143
  398
  1127
  SE8
  07:44
  13:14
  29:30
  52
  19
  TN2
  .
  1240
  1314
  1435
  1694
  1637
  1445
  1752
  1714
  992
  1694
  TN2
  16:27
  01:23
  32:56
  47
  31

Chia sẻ trang