Vé tàu Long Khánh - Ma Lâm

 1. admin

  admin Administrator Thành viên

  Vé tàu Long Khánh - Ma Lâm

  Từ 28/07/2023
  Khoảng cách: 1533km.
  Tần suất: 2 chuyến/ngày.
  Giá vé: Từ 86.000đ đến 221.000đ
  Ký hiệu:
  ĐH: Máy lạnh.
  K6: Khoang 6 giường.
  K4: Khoang 4 giường.

  T1: Nằm Tầng 1.
  T2: Nằm Tầng 2.
  T3: Nằm Tầng 3.

  Đơn vị: 1000đ. (Giá đánh dấu - : Không có).

  Mã tàu:
  Các loại vé
  Ngồi cứng:
  Ngồi cứng ĐH:
  Ngồi mềm ĐH:
  Nằm K6 T1 ĐH:
  Nằm K6 T2 ĐH:
  Nằm K6 T3 ĐH:
  Nằm K4 T1 ĐH:
  Nằm K4 T2 ĐH:
  Ghế phụ:
  Ngồi tầng 2:
  Thông tin tàu
  Giờ khởi hành:
  Đến nơi lúc:
  Thời gian chạy:
  Tốc độ (km/h):
  Số ga dừng:
  SE22
  .
  147
  165
  177
  213
  206
  184
  221
  218
  118
  213
  SE22
  13:46
  16:00
  02:14
  52
  2
  TN2
  .
  107
  114
  124
  133
  130
  114
  138
  135
  86
  133
  TN2
  16:27
  18:42
  02:15
  52
  2

Chia sẻ trang