Vé tàu Long Khánh - Hương Phố

 1. admin

  admin Administrator Thành viên

  Vé tàu Long Khánh - Hương Phố

  Từ Từ 31.01.2020
  Khoảng cách: 387km.
  Tần suất: 3 chuyến/ngày.
  Giá vé: Từ 436.000đ đến 2037.000đ
  Ký hiệu:
  ĐH: Máy lạnh.
  K6: Khoang 6 giường.
  K4: Khoang 4 giường.

  T1: Nằm Tầng 1.
  T2: Nằm Tầng 2.
  T3: Nằm Tầng 3.

  Đơn vị: 1000đ. (Giá đánh dấu - : Không có).

  Mã tàu:
  Các loại vé
  Ngồi cứng:
  Ngồi cứng ĐH:
  Ngồi mềm ĐH:
  Nằm K6 T1 ĐH:
  Nằm K6 T2 ĐH:
  Nằm K6 T3 ĐH:
  Nằm K4 T1 ĐH:
  Nằm K4 T2 ĐH:
  Ghế phụ:
  Ngồi tầng 2:
  Thông tin tàu
  Giờ khởi hành:
  Đến nơi lúc:
  Thời gian chạy:
  Tốc độ (km/h):
  Số ga dừng:
  SE6
  .
  1287
  1400
  1580
  2010
  1940
  1724
  2037
  2015
  1030
  2010
  SE6
  10:44
  11:59
  25:15
  50
  14
  SE8
  .
  545
  641
  825
  1148
  1043
  954
  1255
  1159
  436
  1148
  SE8
  07:44
  07:58
  24:14
  52
  14
  TN2
  .
  1110
  1175
  1283
  1514
  1463
  1292
  1566
  1533
  888
  1514
  TN2
  16:27
  19:21
  26:54
  47
  [vtb

Chia sẻ trang