Vé tàu Long Khánh - Hà Nội

 1. admin

  admin Administrator Thành viên

  Vé tàu Long Khánh - Hà Nội

  Từ 16/06/2021
  Khoảng cách: 0km.
  Tần suất: 3 chuyến/ngày.
  Giá vé: Từ 434.000đ đến 1845.000đ
  Ký hiệu:
  ĐH: Máy lạnh.
  K6: Khoang 6 giường.
  K4: Khoang 4 giường.

  T1: Nằm Tầng 1.
  T2: Nằm Tầng 2.
  T3: Nằm Tầng 3.

  Đơn vị: 1000đ. (Giá đánh dấu - : Không có).

  Mã tàu:
  Các loại vé
  Ngồi cứng:
  Ngồi cứng ĐH:
  Ngồi mềm ĐH:
  Nằm K6 T1 ĐH:
  Nằm K6 T2 ĐH:
  Nằm K6 T3 ĐH:
  Nằm K4 T1 ĐH:
  Nằm K4 T2 ĐH:
  Ghế phụ:
  Ngồi tầng 2:
  Thông tin tàu
  Giờ khởi hành:
  Đến nơi lúc:
  Thời gian chạy:
  Tốc độ (km/h):
  Số ga dừng:
  SE6
  .
  543
  622
  821
  1167
  1053
  896
  1262
  1183
  434
  1167
  SE6
  10:44
  19:58
  33:14
  50
  24
  SE8
  .
  543
  622
  821
  1228
  1108
  944
  1329
  1246
  434
  1228
  SE8
  07:44
  15:33
  31:49
  52
  22
  TN2
  .
  1320
  1398
  1526
  1784
  1724
  1522
  1845
  1806
  1056
  1784
  TN2
  16:27
  03:43
  35:16
  47
  34
  ,

Chia sẻ trang