Vé tàu Long Khánh - Chợ Sy

 1. admin

  admin Administrator Thành viên

  Vé tàu Long Khánh - Chợ Sy

  Từ 16/06/2021
  Khoảng cách: 279km.
  Tần suất: 3 chuyến/ngày.
  Giá vé: Từ 355.000đ đến 1654.000đ
  Ký hiệu:
  ĐH: Máy lạnh.
  K6: Khoang 6 giường.
  K4: Khoang 4 giường.

  T1: Nằm Tầng 1.
  T2: Nằm Tầng 2.
  T3: Nằm Tầng 3.

  Đơn vị: 1000đ. (Giá đánh dấu - : Không có).

  Mã tàu:
  Các loại vé
  Ngồi cứng:
  Ngồi cứng ĐH:
  Ngồi mềm ĐH:
  Nằm K6 T1 ĐH:
  Nằm K6 T2 ĐH:
  Nằm K6 T3 ĐH:
  Nằm K4 T1 ĐH:
  Nằm K4 T2 ĐH:
  Ghế phụ:
  Ngồi tầng 2:
  Thông tin tàu
  Giờ khởi hành:
  Đến nơi lúc:
  Thời gian chạy:
  Tốc độ (km/h):
  Số ga dừng:
  ,,
  TN2
  .
  1172
  1240
  1354
  1600
  1545
  1364
  1654
  1618
  938
  1600
  TN2
  16:27
  21:45
  29:18
  47
  27

Chia sẻ trang