Vé tàu Lệ Sơn - Phúc Trạch

  1. admin

    admin Administrator Thành viên

    Vé tàu Lệ Sơn - Phúc Trạch

    Từ 28/07/2023
    Khoảng cách: 71km.
    Tần suất: 1 chuyến/ngày.
    Giá vé: Từ 18.000đ đến 22.000đ
    Ký hiệu:
    ĐH: Máy lạnh.

    Đơn vị: 1000đ. (Giá đánh dấu - : Không có).

    Mã tàu:
    Các loại vé
    Ngồi cứng:
    Ngồi cứng ĐH:
    Ngồi mềm ĐH:
    Khoang Chợ
    Ghế phụ:
    Thông tin tàu
    Giờ khởi hành:
    Đến nơi lúc:
    Thời gian chạy:
    Tốc độ (km/h):
    Số ga dừng:
    VD32
    .
    22
    -
    -
    -
    18
    VD32
    08:41
    11:01
    02:20
    30
    9

Chia sẻ trang