Vé tàu Lào Cai - Trái Hút

 1. Lê Thị Ngân

  Lê Thị Ngân Thành viên Bạc

  Vé tàu Lào Cai - Trái Hút

  Từ Từ 14.06.2019
  Khoảng cách: 92km.
  Tần suất: 3 chuyến/ngày.
  Giá vé: Từ 35.000đ đến 175.000đ
  Ký hiệu:
  ĐH: Máy lạnh.
  K6: Khoang 6 giường.
  K4: Khoang 4 giường.

  T1: Nằm Tầng 1.
  T2: Nằm Tầng 2.
  T3: Nằm Tầng 3.

  Đơn vị: 1000đ. (Giá đánh dấu - : Không có).

  Mã tàu:
  Các loại vé
  Ngồi cứng:
  Ngồi cứng ĐH:
  Ngồi mềm ĐH:
  Nằm K6 T1 ĐH:
  Nằm K6 T2 ĐH:
  Nằm K6 T3 ĐH:
  Nằm K4 T1 ĐH:
  Nằm K4 T2 ĐH:
  Ghế phụ:
  Ngồi tầng 2:
  Thông tin tàu
  Giờ khởi hành:
  Đến nơi lúc:
  Thời gian chạy:
  Tốc độ (km/h):
  Số ga dừng:
  LC4
  .
  43
  55
  69
  119
  112
  99
  134
  134
  35
  119
  LC4
  09:50
  13:05
  03:1
  28
  8
  LC2
  .
  45
  55
  70
  120
  115
  100
  135
  135
  36
  120
  LC2
  18:00
  20:56
  02:56
  31
  4
  .

Chia sẻ trang