Vé tàu La Hai - Phú Cang

  1. admin

    admin Administrator Thành viên

    Vé tàu La Hai - Phú Cang

    Từ Từ 16.02.2020
    Khoảng cách: 312km.
    Tần suất: 1 chuyến/ngày.
    Giá vé: Từ 276.000đ đến 532.000đ
    Ký hiệu:
    ĐH: Máy lạnh.
    K6: Khoang 6 giường.
    K4: Khoang 4 giường.

    T1: Nằm Tầng 1.
    T2: Nằm Tầng 2.
    T3: Nằm Tầng 3.

    Đơn vị: 1000đ. (Giá đánh dấu - : Không có).

    Mã tàu:
    Các loại vé
    Ngồi cứng:
    Ngồi cứng ĐH:
    Ngồi mềm ĐH:
    Nằm K6 T1 ĐH:
    Nằm K6 T2 ĐH:
    Nằm K6 T3 ĐH:
    Nằm K4 T1 ĐH:
    Nằm K4 T2 ĐH:
    Ghế phụ:
    Ngồi tầng 2:
    Thông tin tàu
    Giờ khởi hành:
    Đến nơi lúc:
    Thời gian chạy:
    Tốc độ (km/h):
    Số ga dừng:
    SE22
    .
    345
    389
    416
    513
    497
    443
    532
    526
    276
    513
    SE22
    23:02
    05:05
    06:03
    52
    7
    Xem các tàu chiều về từ Phú Cang đi La Hai

Chia sẻ trang