Vé tàu Kép - Voi Xô

  1. Lê Thị Ngân

    Lê Thị Ngân Thành viên Bạc

    Vé tàu Kép - Voi Xô

    Từ 26/05/2018
    Khoảng cách: 6km.
    Tần suất: 1 chuyến/ngày.
    Giá vé: Từ 12.000đ đến 12.000đ
    Ký hiệu:
    ĐH: Máy lạnh.

    Đơn vị: 1000đ. (Giá đánh dấu - : Không có).

    Mã tàu:
    Các loại vé
    Ngồi cứng:
    Ngồi cứng ĐH:
    Ngồi mềm ĐH:
    Khoang Chợ
    Ghế phụ:
    Thông tin tàu
    Giờ khởi hành:
    Đến nơi lúc:
    Thời gian chạy:
    Tốc độ (km/h):
    Số ga dừng:
    DD3
    .
    12
    -
    -
    12
    12
    DD3
    08:05
    08:19
    00:14
    26
    1
    Khách sạn tại Lạng Sơn
    -
    Giá từ: 850.000 đ
    -
    Giá từ: 350.000 đ
    -
    Giá từ: 450.000 đ
    -
    Giá từ: 600.000 đ
    -
    Giá từ: 450.000 đ

Chia sẻ trang