Vé tàu Hương Phố - Yên Trung

 1. admin

  admin Administrator Thành viên

  Vé tàu Hương Phố - Yên Trung

  Từ Từ 16.02.2020
  Khoảng cách: 47km.
  Tần suất: 9 chuyến/ngày.
  Giá vé: Từ 13.000đ đến 86.000đ
  Ký hiệu:
  ĐH: Máy lạnh.
  K6: Khoang 6 giường.
  K4: Khoang 4 giường.

  T1: Nằm Tầng 1.
  T2: Nằm Tầng 2.
  T3: Nằm Tầng 3.

  Đơn vị: 1000đ. (Giá đánh dấu - : Không có).

  Mã tàu:
  Các loại vé
  Ngồi cứng:
  Ngồi cứng ĐH:
  Ngồi mềm ĐH:
  Nằm K6 T1 ĐH:
  Nằm K6 T2 ĐH:
  Nằm K6 T3 ĐH:
  Nằm K4 T1 ĐH:
  Nằm K4 T2 ĐH:
  Ghế phụ:
  Ngồi tầng 2:
  Thông tin tàu
  Giờ khởi hành:
  Đến nơi lúc:
  Thời gian chạy:
  Tốc độ (km/h):
  Số ga dừng:
  SE4
  .
  30
  30
  32
  51
  47
  41
  55
  50
  30
  51
  SE4
  21:18
  22:15
  00:57
  49
  1
  ,,
  SE6
  .
  30
  30
  33
  51
  46
  40
  56
  52
  30
  51
  SE6
  11:59
  12:56
  00:57
  49
  1
  SE8
  .
  30
  30
  33
  54
  49
  42
  59
  55
  30
  54
  SE8
  07:58
  08:55
  00:57
  49
  1
  VD32
  .[

Chia sẻ trang